Zavolajte nám

+421 43 42 90 779 +421 43 43 00 370

Kalitek Slovakia, s.r.o.

Stará Tehelňa - areál
038 52 SUČANY

fasádne systémy

Fasádne systémy

Fasádne systémy sú kľúčovým prvkom modernej architektúry, ktoré kombinujú estetický vzhľad s funkčnosťou a energetickou efektívnosťou. Hliníkové profily, ktoré sú integrálnou súčasťou týchto systémov, pridávajú skutočnú hodnotu. Hliník je výnimočný svojou ľahkosťou, pevnosťou a odolnosťou voči korózii. Vďaka hliníkovým profilom fasádne systémy nielenže vynikajú vizuálnou eleganciou, ale aj dlhodobou trvácnosťou a minimálnymi nárokmi na údržbu. Hliníkové profily zabezpečujú, že fasáda zostáva odolná voči poveternostným vplyvom, chráni interiér a zároveň si zachováva svoj prvotriedny vzhľad roky po montáži. Investícia do fasádných systémov s hliníkovými profily je investíciou do kvality, trvácnosti a moderného dizajnu

mc wall

Systém určený na navrhovanie moderných obvodových plášťov s jednoduchými aj zložitými tvarmi.

mc passive +

Stĺpikovo-priečnikový systém určený na navrhovanie moderných obvodových plášťov s jednoduchými a zložitými tvarmi so zvýšenými tepelne izolačnými vlastnosťami.­­

mc glass

Systém štrukturálnej fasády. Využívaný na navrhovanie fasádnych konštrukcií tvoriacich zvonku plochý povrch bez viditeľných hliníkových profilov.­­

modulárna fasáda

Systém určený na zhotovovanie vertikálnych vonkajších fasád so zvýšenými tepelne izolačnými vlastnosťami, skladajúcich sa z modulových segmentov vo forme rámov z hliníkových profilov

mc pw parallel window

V systéme MC PW sa vyskytujú 3 úrovne tesnenia - vonkajšie, stredné a vnútorné, vďaka tomu sa konštrukcia vyznačuje vysokými tesniacimi parametrami.

mc rw fasádne strešné okná

strešné okno MC RW je riešením na báze fasádneho systému MC Wall; tento typ konštrukcií sa používa na navrhovanie ventilačných klapiek

mc wall

 • Systém určený na navrhovanie moderných obvodových plášťov s jednoduchými aj zložitými tvarmi.
 • Vizuálna šírka stĺpik-priečnik: 55 mm.
 • Obvodový plášť MC Wall sa skladá z vertikálnych stĺpikov a horizontálnych priečnikov spojených s pomocou špiliek vyrobených z nerezovej ocele. 2 spoje ø 6 z nerezovej ocele pripadajúce na jeden uzol zaisťujú veľmi vysokú nosnosť spojenia stĺpik-priečnik, tak v rovine tlaku vetra, ako aj v rovine tiaže výplne. To nekoliduje s možnosťou použitia tradičných konzol priečnikov alebo ich pripevnenia len s pomocou skrutky z čela.­
 • Dostupné široké spektrum stĺpikov a priečnikov prispôsobené statickým nárokom.
 • Možnosť stavby izolátorov v závislosti na hrúbke výplne.
 • Uľahčenie aplikovania paronepriepustných a paropriepustných fólií po obvode fasády v súlade s novými smernicami inštalácie hliníkových konštrukcií.
 • Bohaté spektrum krycích líšt umožňuje dosiahnutie rozmanitých vizuálnych efektov pre obvodové plášte.
 • Systém MC-Wall je základom fasádnych konštrukcií: MC Passive +, MC Glass, MC Fire.
 • Možnosť ohýbania profilov v oboch rovinách (presná špecifikácia profilov a detaily týkajúce sa technických parametrov ohýbania sú dostupné v zákazníckej zóne na stránkach www.aliplast.sk).
 • Široká škála dostupných farieb – paleta RAL (Qualicoat 1518), štrukturálne farby, Aliplast Wood Color Effect (drevopodobné farby), Aliplast Loft View – farby imitujúce kamenné povrchy (Qualideco PL – 0001), dvojfarebné, eloxované (Qualanod 1808)

mc passive +

 • Stĺpikovo-priečnikový systém určený na navrhovanie moderných obvodových plášťov s jednoduchými a zložitými tvarmi so zvýšenými tepelne izolačnými vlastnosťami.­­
 • Systém MC Passive Plus disponuje technickými vlastnosťami a možnosťami základnej konštrukcie MC Wall.
 • Zvýšenie tepelne izolačných vlastností bolo dosiahnuté vďaka použitiu nového izolátora vyrobeného z inovatívnych materiálov, čím bolo dosiahnuté ešte lepšieho súčiniteľa prestupu tepla – Uf od 0,6 W/m2K. MC Passive Plus sa vyznačuje jednými z najvyšších technických parametrov medzi na trhu dostupnými hliníkovými fasádnymi systémami, ideálne zodpovedá potrebám nízkoenergetického a pasívneho staviteľstva.­­
 • Vizuálna šírka stĺpik-priečnik: 55 mm.
 • Dostupné široké spektrum stĺpikov a priečnikov prispôsobené statickým nárokom.
 • Široké spektrum ozdobných krycích líšt umožňuje udeliť fasáde moderný a individuálny dizajn.
 • Možnosť ohýbania profilov v oboch rovinách (presná špecifikácia profilov a detaily týkajúce sa technických parametrov ohýbania sú dostupné v zákazníckej zóne na stránkach www.aliplast.sk).
 • Široká škála dostupných farieb – paleta RAL (Qualicoat 1518), štrukturálne farby, Aliplast Wood Color Effect (drevopodobné farby), Aliplast Loft View – farby imitujúce kamenné povrchy (Qualideco PL – 0001), dvojfarebné, eloxované (Qualanod 1808)

mc glass

 • Systém štrukturálnej fasády. Využívaný na navrhovanie fasádnych konštrukcií tvoriacich zvonku plochý povrch bez viditeľných hliníkových profilov.­­
 • MC Glass je systém obvodového plášťa bez viditeľných vonkajších hliníkových prvkov. Zvonka sú viditeľné len sklenené výplne oddelené od seba škárami konštrukčného silikónu. V zaskleniach sú vyprofilované špeciálne kapsy a žliabky, do ktorých zapadnú montážne doštičky, pomocou ktorých sú výplne pripevňované ku kostre obvodového plášťa.
 • Systém sa vyznačuje veľmi dobrými tepelne izolačnými parametrami (Uf od 0,66 W/m2K) – tento výsledok bol dosiahnutý vďaka použitiu inovatívnych izolačných materiálov.
 • Vizuálna šírka stĺpik-priečnik: 55 mm (viditeľné z vnútra)
 • Dostupné široké spektrum stĺpikov a priečok prispôsobené statickým nárokom.
 • Fasáda umožňuje dosiahnutie rôznych verzií vonkajšieho vzhľadu, napr. tzv. horizontálnych alebo vertikálnych línií (pološtrukturálny systém)
 • Široké spektrum ozdobných krycích líšt umožňuje udeliť fasáde moderný a individuálny dizajn.
 • Široká škála dostupných farieb – paleta RAL (Qualicoat 1518), štrukturálne farby, Aliplast Wood Color Effect (drevopodobné farby), Aliplast Loft View – farby imitujúce kamenné povrchy (Qualideco PL – 0001), dvojfarebné, eloxované (Qualanod 1808)

modularná fasáda

 • Systém určený na zhotovovanie vertikálnych vonkajších fasád so zvýšenými tepelne izolačnými vlastnosťami, skladajúcich sa z modulových segmentov vo forme rámov z hliníkových profilov so sklenenou výplňou (prípadne s výplňou z iného materiálu) a utesnením spojov vhodnými EPDM tesneniami.­
 • Moduly môžu byť vyrobené ako jednoduché alebo dvojité (so stredovým stĺpikom) – redukcia počtu segmentov umožňuje ušetriť celkový čas montáže.­
 • Systém predpokladá možnosť inštalovania konštrukcií okien a dverí v moduloch z ponuky hliníkových systémov Aliplast.
 • Systém predpokladá možnosť montáže systémov ochrany pred slnečným žiarením, ako sú žalúzie a rolety ­v hĺbke profilu fasády na vnútornej strane zasklenia
 • Na zvýšenie odolnostných parametrov profilov je možné ich posilniť plochými hliníkovými alebo oceľovými profilmi zasúvanými do komôr profilov. Rozmery týchto komôr sú zvolené z hľadiska použitia všeobecne dostupných štandardných plochých profilov.­
 • Vysoké tesniace parametre boli dosiahnuté vďaka tesneniam z EPDM. Vnútorné zasklievacie tesnenia (zvolené v súlade s tabuľkou zasklievania). Tesnenia do dilatačných škár v spojoch segmentov tvoria 4 bariéry utesnení.
 • Vysoká tepelná izolácia je zaistená tepelnými prepážkami profilov s dĺžkou 42 mm vyrobenými z polyamidu (alebo z norylu). Priestor v profiloch medzi tepelnými prepážkami je vyplnený vložkami z izolačného materiálu.
 • Výroba modulov prebieha celá v dielni. Pripevňovanie segmentov k hlavnej konštrukcii budovy sa robí s pomocou konzol skladajúcich sa z hliníkových prvkov zoskrutkovaných skrutkami z nerezovej ocele, zaisťujúcich reguláciu polohy inštalovaných segmentov v 3 smeroch. Pripevňovanie konzol ku konštrukcii budovy vyžaduje pevnostnú analýzu spojov (kotiev, skrutiek) vykonanú oprávneným konštruktérom.
 • Široká škála dostupných farieb – paleta RAL (Qualicoat 1518), štrukturálne farby, Aliplast Wood Color Effect (drevopodobné farby), Aliplast Loft View – farby imitujúce kamenné povrchy (Qualideco PL – 0001), dvojfarebné, eloxované (Qualanod 1808)

mc pw parallel window

 • Paralelne výtlačné okno – trojkomorový systém, tepelne izolovaný.
 • V systéme MC PW sa vyskytujú 3 úrovne tesnenia – vonkajšie, stredné a vnútorné, vďaka tomu sa konštrukcia vyznačuje vysokými tesniacimi parametrami.
 • Krídlo schované v ráme okna – krídlo je neviditeľné z vnútornej strany.
 • Možnosť zasklievania izolačným trojsklom – zasklievanie s pomocou zasklievacích líšt inštalovaných zvonka. Lišty sú západkové a navyše sú priskrutkované k vonkajšej komore krídla. Alternatívne je možné použiť lepenú výplň bez vonkajších líšt.
 • Odtláčanie krídla von prebieha vďaka na to špeciálne prispôsobeným nožniciam. Rozmiestnenie nožníc a ich počet závisí na veľkosti okenného krídla a na hmotnosti skla. Nožnicami je možné upravovať počet zaisťovacích bodov, čo pôsobí na tesnosť okna.
 • Otváranie okna MC PW: ručne – s pomocou 2 protiľahlo umiestnených kľučiek, alebo elektricky – s pomocou na to špeciálne určených pohonov.
 • Konštrukcia MC PW zaisťuje optimálny spôsob ventilovania miestnosti: odtlačené krídlo umožňuje voľné prúdenie vzduchu v oboch smeroch dovnútra a von.
 • Cirkulácia vzduchu pri takomto riešení je optimálna, pohodlná a výrazne priaznivejšia v porovnaní s tradičnými oknami.( zamedzenie prievanu)
 • Je možné vyrobiť okná MC PW ako von výklopné, tzv. top hung.
 • Použitie riešenia tohto druhu umožňuje udržať jednoliaty charakter fasády aj pri otvorenom okne. Krídlo vytláčané z fasády budovy vytvára zaujímavý architektonický efekt.
 • Široká škála dostupných farieb – paleta RAL (Qualicoat 1518), štrukturálne farby, Aliplast Wood Color Effect (drevopodobné farby), Aliplast Loft View – farby imitujúce kamenné povrchy (Qualideco PL – 0001), dvojfarebné, eloxované (Qualanod 1808)

mc rw fasádne strešné okná

 • strešné okno MC RW je riešením na báze fasádneho systému MC Wall; tento typ konštrukcií sa používa na navrhovanie ventilačných klapiek
 • MC RW je trojkomorový systém s tepelnou izoláciou; voliteľné je použitie prídavných izolačných komponentov na zlepšenie tepelných vlastností konštrukcie (podsklené vložky, vložky medzi tepelné separátory)
 • konštrukcia môže byť inštalovaná na strechách so sklonom od 5° do 75° vzhľadom k rovine
 • strešné okno MC RW je vybavené účinným odvodňovacím a ventilačným systémom integrovaným so stĺpikovo-priečnikovým fasádnym systémom
 • hmotnosť okna je limitovaná technickými parametrami použitých otváracích mechanizmov a pántov; hmotnosť môže byť až 150 kg
 • okno MC RW možno použiť so širším sortimentom zatváračov dostupných na trhu; strešné okno MC RW je možné vybaviť ručným alebo elektrickým otváracím mechanizmom
 • voliteľné použitie zasklenia s hrúbkou od 28 do 46 mm
 • maximálne rozmery konštrukcie:
  2120 x 1120 mm – maximálna celková plocha výplne: 1,9 m2
  (pre tieto celkové rozmery je možné použiť 6 ESG/16/44.2 skla)
 • 970 x 2070 mm – maximálna celková plocha tabule: 3,48 m2
 • široká škála dostupných farieb – paleta RAL (Qualicoat 1518), štrukturálne farby, Aliplast Wood Color Effect (drevopodobné farby), Aliplast Loft View – farby imitujúce kamenné povrchy (Qualideco PL – 0001), dvojfarebné, eloxované (Qualanod 1808)

Elegancia, ktorá prežije.

Pracovný čas

V súrnych prípadoch nás kontaktujte aj mimo pracovný čas.

© 2023 Vytvoril Pavol Štipka Tvorba webu a SEO stratégia